TWOJE ZDROWIE

Zadbaj o swoje zdrowie już teraz. Dla nas jest ono najważniejszym priorytetem.

NOWOCZESNOŚĆ

Inwestujemy w najnowszy sprzęt oraz w nowoczesne rozwiązania dające możliość prawidłowego leczenia.

PACJENCI

Najlepiej rozumiemy i oceniamy potrzeby Naszych pacjentów.

Szczepienia

 

W CM Biovena wykonujemy szeroki zakres szczepień obowiązkowych, jak również zalecanych dorosłym i dzieciom. Każde szczepienie poprzedzone jest konsultacją lekarską, podczas której lekarz internista lub pediatra na podstawie wywiadu, badania pacjenta, a czasem badań dodatkowych kwalifikuje do przeprowadzenia tej czynności. Informuje także o postępowaniu w razie wystąpienia jakichkolwiek możliwych odczynów niepożądanych.

Szczepienia dla dzieci:

Szczepienia obowiązkowe: przeciwko gruźlicy, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B), błonicy, tężcowi, krztuścowi, Haemophilus influenzae, pneumokokom, poliomyelitis (chorobie Heinego-Medina), odrze, śwince i różyczce.

Szczepienia zalecane dla dzieci:

 • Szczepienie przeciwko rotawirusom – chroni przed ciężką biegunką rotawirusową i koniecznością hospitalizacji.
 • Szczepienie przeciwko ospie wietrznej – chroni przed ospą i jej różnymi powikłaniami (głównie w postaci zakażeń skóry)
 • Szczepienie przeciwko meningokokom – chroni przed zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i sepsą, a także zapaleniem płuc, zapaleniem ucha środkowego, zapaleniem osierdzia i wsierdzia, zapaleniem stawów oraz innymi infekcjami
 • Szczepienie przeciwko grypie – zabezpiecza przed poważnymi powikłaniami pogrypowymi tj. zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, zapalenie ucha środkowego oraz zapalenie mięśnia serca i osierdzia
 • Szczepienie przeciwko HPV – skutecznie zabezpiecza przed nowotworem szyjki macicy. Polecane dziewczynkom w wieku 9- 14 lat.
 • Szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu- chroni przed kleszczowym zapaleniem mózgu. Pełny 3- dawkowy cykl szczepienia gwarantuje uzyskanie odporności na okres 3 – 5 lat.

Szczegółowy wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych oraz m.in. osoby lub grupy osób obowiązane do poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Rekomendowane szczepienia dla dorosłych:

 • Coroczne szczepienie przeciwko grypie, dzięki któremu można uniknąć zarówno samego zachorowania, jak również poważnych powikłań pogrypowych takich jak: zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli i oskrzelików, zapalenia ucha środkowego oraz zapalenia mięśnia serca i osierdzia.
 • Szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B (tzw. WZW A i B), które chroni nas przed marskością i rakiem wątroby. Wirus HBV jest ok. 100 razy bardziej zakaźny niż HIV, a jednocześnie – bardzo trudny do wyleczenia. Zarazić się nim można nie tylko w trakcie zabiegu czy operacji, ale także podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych, usług fryzjerskich, tatuaży, przekłuwania uszu i innych części ciała, a także poprzez kontakty seksualne.
 • Podawanie przypominających dawek szczepionki przeciw tężcowi, błonicy i krztuścowi – chroni aż przed trzema chorobami! Odporność przeciwko krztuścowi utrzymuje się maksymalnie przez 10 lat. Szczepienie przypominające przeciwko krztuścowi jest szczególnie rekomendowane osobom mającym kontakt z małymi dziećmi – rodzicom, starszemu rodzeństwu, dziadkom, opiekunkom. Dzięki temu możemy uchronić najmłodsze, nieuodpornione jeszcze dzieci przed przeniesieniem groźnego dla nich zakażenia od osób z najbliższego otoczenia.
 • Szczepienie przeciw śwince, różyczce i odrze – zalecane jest zwłaszcza mężczyznom, którzy nie byli szczepieni przeciwko różyczce w ramach szczepień obowiązkowych. U kobiet, u których takie szczepienie zostało wykonane obowiązkowo, po 10 latach powinno być powtórzone. Zachorowanie na różyczkę w wieku dorosłym grozi powikłaniami w postaci bólów mięśniowych i stawowych, małopłytkowości i zapalenia mózgu. Zachorowanie w ciąży stwarza wysokie ryzyko ciężkich uszkodzeń i wad rozwojowych płodu.
 • Szczepienie przeciwko pneumokokom – zalecane jest osobom po 50. roku życia, a także wszystkim dorosłym palącym papierosy, mającym obniżoną odporność lub cierpiącym na choroby przewlekłe takie jak: cukrzyca, choroby ner nerek, wątroby, choroba wieńcowa, niewydolność krążenia, astma. Szczepienie to chroni przed zapaleniem płuc, ucha środkowego, zatok, tchawicy i oskrzeli. Najgroźniejszą postacią infekcji pneumokokowej jest zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i sepsa. Ich przebieg jest dramatyczny i może zakończyć się zgonem lub trwałymi następstwami (np. niedosłuch lub głuchota), w szczególności problemami neurologicznymi (np. padaczka czy trudności w koncentracji).
 • Szczepienie przeciwko meningokokom – zalecane jest osobom po 65. roku życia. Chroni ono przed zachorowaniem i ciężkimi powikłaniami sepsy meningokokowej takimi jak: trwałe uszkodzenia mózgu, niedosłuch, padaczka, martwica skóry prowadząca do amputacji kończyn, niewydolność wielonarządowa, a nawet zgon.

Program-Szczepien-Ochronnych-na-rok-2019.pdf
Rozporzadzenie-MZ-z-dnia-25-maja-2016-r-w-sprawie-obowizkowych-szczepien-ochronnych.pdf
Rozporzadzenie-MZ-z-dnia-3-listopada-2016-r-zmieniajace-rozporzdzenie-w-sprawie-obowiazkowych-szczepien-ochronnych.pdf

Gdzie możesz skorzystać z punktu szczepień:

Biovena Milanówek
ul. Mickiewicza 1 05-822 Milanówek
tel./fax. 22 7249090
milanowek@biovena.com.pl

Biovena Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 127
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 7223869 / 22 7223829
ozarow@biovena.com.pl

Biovena Milanówek
ul. Mickiewicza 1 05-822 Milanówek
tel./fax. 22 7249090
@ milanowek@biovena.com.pl
poniedziałek - piątek: 7:30 - 20:00
sobota: 8:00 - 12:00
Biovena Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 127
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 7223869 / 22 7223829
@ ozarow@biovena.com.pl
poniedziałek - piątek: 7:30 - 20:00
sobota: 8:00 - 13:00